• 09-9545559

mali


חיזוק שרירי החזה

מחקר מצא: זהו התרגיל היעיל ביותר לחיזוק שרירי החזהמבין כל תרגילי החזה המוצעים למתאמן הממוצע בולטים שניים: תרגיל לחיצת החזה (או בנצ’ פרס בשפת המכון) ותרגיל הפרפר. אך מי מהם יותר יעיל ויביא לחיזוק גדול יותר של החזה? מחקרים עדכניים חושפים תוצאות מפתיעות אם צפיתם בתוכנית נינג’ה ישראל והתפעלתם מהביצועים של המתמודדים השונים, סביר להניח …

צריכים לחזק שרירים ולא אוהבים לדחוק משקלים כבדים? קביעת תור