כאבים בעקב בעקבות דלקת בגיד האכילס , הינה תופעה נפוצה בקרב רצים ואנשים בגיל מבוגר. ביצוע תרגילים אקצנטרים, בשילוב עם מתיחות נמצא כתרגול יעיל בהפחתת הכאב וחזרה מהירה לתפקוד. את התרגילים מומלץ לבצע כל יום, כל תרגיל לבצע 10 פעמיים ב3 חזרות גם במידה ומופיע כאב בזמן התרגול.

 

תרגיל 1 : כיווץ אקצנטרי על מדרגה בעמידת פסיעה ברגל ישרה
ex10_1
עמידת מוצא: עמדו בעמידת פסיעה רגל ישרה, כאשר הכף הרגל הכואבת מאחור. עקב הרגל האחורית מחוץ מדרגה .התרגיל: הורידו באיטיות את העקב האחורית אל מתחת לקו המדרגה.

חשוב: הקפידו על ירידה איטית של העקב, העלייה חזרה מתבצעת באמצעות כיפוף הברך הקדמית.

תרגיל 2: כיווץ אקצנטרי על מדרגה בעמידת פסיעה ברגל כפופה
ex10_2
עמידת מוצא: עמדו בעמידת פסיעה כאשר כף הרגל הכואבת מאחור, עקב הרגל האחורית מחוץ מדרגה.התרגיל: הורידו באיטיות את העקב אל מתחת לקו המדרגה.

חשוב: הקפידו על ירידה איטית של העקב העלייה חזרה מתבצעת באמצעות כיפוף הברך הקדמית.

תרגיל 3: כיווץ אקצנטרי על רגל אחת ברגל ישרה
ex10_3_4
עמידת מוצא: שתי רגליים על המדרגה, ברכיים כפופות, עקבים מורמים מחוץ למדרגה (ראה תמונה מימין).התרגיל: הרימו את העקבים של שתי הרגליים כלפי מעלה, קחו את הרגל הלא כואבת לאחור הורידו באיטיות את העקב הרגל הקדמית מתחת לקו המדרגה (ראה תמונה משמאל).

חשוב: בחזרה לעמידת מוצא יש לעלות עם שתי הרגליים.

תרגיל 4 : כיווץ אקצנטרי על רגל אחת רגל כפופה
ex10_9_8
עמידת מוצא: שתי רגליים על המדרגה, ברכיים כפופות, עקבים מורמים מחוץ למדרגה (ראה תמונה מימין).התרגיל: הרימו את העקבים של שתי הרגליים כלפי מעלה, קחו את הרגל הלא כואבת לאחור הורידו באיטיות את העקב הרגל הקדמית מתחת לקו המדרגה (ראה תמונה משמאל).

חשוב: בחזרה לעמידת מוצא יש לעלות עם שתי הרגליים.

מתיחות: כל תרגיל יש לבצע 3 פעמים בכל רגל למשך כדקה כל פעם
ex10_52
מתיחות לשריר התאומים:עמידת מוצא: בעמידת פסיעה רגל אחורית ישרה.

התרגיל: כפפו את הברך הקדמית כאשר העקב של הרגל האחורית נשאר על הרצפה עד להרגשת מתיחה של השוק ולהישאר במצב זה דקה.

 

ex10_7_6
מתיחות שריר הסולאוס:עמידת מוצא: עמידת פסיעה רגל אחורית כפופה.

התרגיל: כפפו את הברך הקדמית כאשר העקב של הרגל האחורית נשאר על הרצפה עד להרגשת מתיחה של השוק ולהישאר במצב זה דקה.