Printהשאלה כיצד שעת היום משפיעה על יכולת המאמץ, נבדקה במספר רב של מחקרים על מנת לבחון מהי השעה הטובה ביותר לביצוע אירוע ספורטיבי. שכיום בעידן שבו שעת התחרויות הגדולות נקבעת על פי זמן שידורי הטלוויזיה נבדקה כיצד תשפיע שעת התחרות על ביצוע הספורטאים.

לגוף האדם ישנו שעון ביולוגי אשר מחזוריותו כ24 שעות. מרכז השעון הביולוגי נמצא במוח בהיפותלמוס ובמרכז זה מתקבלים אותות מהעיניים על החשיפה לאור, גירויים מנטלים או מחשבתיים שונים ובו מתבצעת הבקרה על תהליכי גופנו באמצעות הפרשת הורמונים כגון המלטונין, ובאמצעות השפעה ישירה על תפקוד מערכות הגוף.
ישנו קושי מסויים לבחון את השפעה של השעון הביולוגי על יכולת המאמץ מכיוון ישנם מספר רב של גורמים אשר משפיעים על יכולת המאמץ. לדוגמא בזמן ביצוע מאמץ בשעות הבוקר הוא לרוב לאחר צום בלילה , במצב של נוקשות במפרקים כתוצאה מחוסר תנועה ולעיתים הביצוע הגופני תלוי באופיו של הספורטאי ובהרגל אותו רכש.
בשנים האחרונות עיקר השפעה של השעון הביולוגי נבחנה באמצעות שינוי הטמפרטורה של הגוף. מכיוון ששינוי הטמפרטורה הבסיסית של הגוף מהווים מדד לקצב חילוף החומרים והפעילות האנרגתית בגוף האדם. באופן כללי נמצא שבשעות הבוקר הטמפרטורה של הגוף נמוכה יותר, ומה מצביע על כך שתפקוד הגוף אינו אופטימלי בשעות אילו, ובמהלך היום מתרחשת עלייה בטמפרטורה הבסיסית של הגוף המגיע לשיא לקראת השעה 1700 ומשעה זו מתרחשת ירידה הדרגתית של טמפרטורת הגוף. לכן רוב המחקרים שבחנו את יכולת הספורטאים במאמצים קצרים של מספר דקות מצאו שיפור אומנם קטן ביכולת לבצע מאמץ קצר ועצים בשעות אחר הצוהריים בהשוואה לשעות הבוקר.
גם כאשר מדובר על מאמץ ממושך יותר של כשעה נמצא תפקוד מעט טוב יותר של מערכת הלב: וכלי דם: קצב הלב היה מעט מהיר יותר, יותר דם זרם לרגליים, וגם תפקוד מוגבר של מערכת הזעה, בשעות אחר הצוהריים ובערב בהשוואה לשעות הבוקר. אולם כאשר מבצעים מאמץ גופני ממושך בסביבה חמה, מתברר שדווקא בשעות הבוקר התפקוד הגופני טוב יותר, הסיבה לך הינה שבזמן מאמץ בסביבה חמה, אומנם הגוף מקרר את עצמו בצורה יעילה יותר בשעות הערב אבל העובדה שבשעות הבוקר טמפרטורת הגוף הבסיסית נמוכה יותר גורמת לעלייה הדרגתית יותר בטמפרטורה וביצוע גופני טוב יותר מאשר בערב.
מה שיותר משמעותי הוא התנהגות בזמן ריצה בשעות הלילה כאשר טמפרטורת הגוף גבוהה בדרך כלל והמאמץ מתבצע בסביבה חמה ולחה. מכוון שתהליך אידוי הזיעה מושפע בעיקר מאחוזי הלחות, הרי ביצוע מאמץ כאשר הלחות באוויר גבוהה מאוד כמעט 100% מונע מנוזל הזעה להתאדות ולכן הגוף לא מתקרר, מה שמוביל להזעה מוגברת לאיבוד נוזלים נוסף ולעלייה נוספת בטמפרטורת הגוף. תהליך זה מה שגרם כנראה למספר רב של התעלפויות במרוץ הקודם. מכאן החשיבות הרבה של שתיה לפני ביצוע הריצה ובמהלכה.
לסיכום, בתנאי סביבה נורמלית אין הבדלים משמעותיים בין ריצה בשעות הבוקר לריצה בשעות הערב. בשעות הערב מערכת הגוף מתפקדות באופן יעיל יותר. אולם בזמן ביצוע מאמץ גופני בסביבה חמה, כתוצאה מהטמפרטורה הבסיסית הנמוכה של גוף בשעות הבוקר הביצועיים הגופניים יהיו טובים יותר. בזמן ביצוע מאמץ בלילה בסביבה חמה ולחה ישנה חשיבות רבה לשתייה לפני ובמהלך הריצה.